Gyermek felügyelő

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ OKJ Tanfolyam (OKJ 31 761 01)

A képzés NMH általi
nyilvántartásba vételi száma:
E-000220/2014/A042

Csak küldjön egy e-mailt a barhacs@barhacs.hu címre “Gyermek, ifjúsági felügyelő tanfolyam” tárggyal! Mi felvesszük önnel a kapcsolatot.

gyerekifjusA tanulók az elsajátítandó tananyagot megkapják elektronikus formában (CD, DVD). Ezek jellegüket tekintve: jegyzetek, filmanyagok, prezentációk, útmutatók, feladatgyűjtemények, feladatmegoldások, stb..

Biztosítva van továbbá a tanulóknak a tanfolyam során:

•Internetes kommunikációs lehetőség tanáraikkal (Skype, Facebook, stb.)
•Közösségi oldalak, amelyeket a tanulók és tanáraik közösen használnak (Facebook, Youtube, stb.)
•Közös Internetes tárhelyek, ahova a tanulók, tanáraik anyagaikat, kész feladataikat, példafeladataikat elhelyezik (FTP szerverek)
•Személyes konzultáció lehetősége

Tanfolyamunkat elsősorban azok számára ajánljuk, akik GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ és hasonló munkakörben vagy hasonló területen dolgoznak és szükségük van a munkához szükséges bizonyítványra, illetve tudásanyagra. Ajánljuk továbbá azoknak, akik GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ és hasonló munkakörben vagy hasonló területen szeretnének elhelyezkedni és már rendelkeznek némi alap ismerettel a témában, de ajánljuk azoknak is, akik szeretnének gyerekekkel foglalkozni.

A képzés helyszíne: 1089 Budapest, Vajda Péter utca 10/A.

A képzés megkezdésének szükséges feltétele: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai követelménymodulok, azaz ezeket a tantárgyi modulokat fogják tanulni:

10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok

A gyakorlati oktatás szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben történik.

Szakmai vizsgára bocsátás feltételei, azaz akkor mehet OKJ vizsgára, ha
•modulzáró vizsgák (az iskolában) eredményes letétele

Az GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ főbb munkaterületei, azaz ezeket a munkákat tudja elvégezni a tanfolyam után:

•A gyermek- és ifjúsági felügyelő gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Megszervezi és végzi a gyermek életkorának, lapotának megfelelő napi tevékenységeket.
•A gyermek- és ifjúsági felügyelő közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési/gondozási tevékenységeinek szervezésében és a háztartási feladatok ellátásában.
•A gyermek- és ifjúsági felügyelő munkájához kapcsolódó dokumentációs feladatot lát el. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
•A gyermek- és ifjúsági felügyelő megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését.
•A gyermek- és ifjúsági felügyelő részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
•A gyermek- és ifjúsági felügyelő ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ OKJ tanfolyam bizonyítványának minősítése: A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ tanfolyam államilag elismert szakmai OKJ-s képzettséget tanúsító bizonyítványt ad.
A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ képzés elvégzése után, igény szerint, többnyelvű nemzetközi EUROPASS bizonyítványt állítunk ki.

További információk: Barhács Oktató – és Vizsgaközpont 1089 Budapest Vajda Péter u. 10/a.
Telefon/fax: 061 215 7041 vagy Telefon: 061 216 4658
mail: erdeklodes@barhacs.hu
web: www.barhacs.hu

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ  OKJ képzésünk teljes Képzési Programja ügyfélszolgálatunkon megtekinthető.

 

Tanfolyamra jelentkezési lap
Jelentkezési lap komplex OKJ vizsgára
vizsgabejelento
Jelentkezési lap gépkezelői vizsgára
Jelentkezési lap növényvédelmi szaktechnikus OKJ tanfolyamra
Teljes vizsgalista
Barhács Oktató és Vizsgaközpont Budapesten, a VIII. Vajda Péter utca 10/a. számú épületben helyezkedik el. Az oktatást hét tanterem, négy iroda, és szerverközpont szolgálja ki, melyek a képzéshez szükséges teljes körű feltételekkel rendelkeznek. Iskolánkban tizenkét főállású oktató, munkatárs dolgozik, illetve óraadóként vagy alvállalkozóként mintegy negyven fő végez oktatói munkát. Az oktatók egyetemi vagy főiskolai végzettségűek, többségük a felsőfokú szakmai végzettségük mellett pedagógiai végzettséggel, valamint szakértői minősítéssel rendelkezik. Több olyan oktatót is foglalkoztatunk, akik az adott képesítés szabályzatát, követelményrendszerét, valamint tankönyvét és jegyzetét készítették el, továbbá OKJ-s és hatósági vizsgákon elnöki, illetve kamarai vizsgabiztosi feladatokat látnak el. Két fő ‘Felnőttképzési minőségirányítási szakauditor’ oklevelet szerzett.