Szociális gondozó

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ Tanfolyam (OKJ 34 762 01)

A képzés NMH általi nyilvántartásba vételi száma:
E-000220/2014/A028

Csak küldjön egy e-mailt a barhacs@barhacs.hu címre ” Szociális gondozó és ápoló tanfolyam jelentkezés” tárggyal!
Mi felvesszük önnel a kapcsolatot.

szocgondapol1A tanulók az elsajátítandó tananyagot megkapják elektronikus formában (CD, DVD). Ezek jellegüket tekintve: jegyzetek, filmanyagok, prezentációk, útmutatók, feladatgyűjtemények, feladatmegoldások, stb..

Biztosítva van továbbá a tanulóknak a tanfolyam során:
•Internetes kommunikációs lehetőség tanáraikkal (Skype, Facebook, stb.)
•Közösségi oldalak, amelyeket a tanulók és tanáraik közösen használnak (Facebook, Youtube, stb.)
•Közös Internetes tárhelyek, ahova a tanulók, tanáraik anyagaikat, kész feladataikat, példafeladataikat elhelyezik (FTP szerverek)
•Személyes konzultáció lehetősége

szocgondapol2Tanfolyamunkat elsősorban azok számára ajánljuk, akik SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ és hasonló munkakörben vagy hasonló területen dolgoznak és szükségük van a munkához szükséges bizonyítványra, illetve tudásanyagra. Ajánljuk továbbá azoknak, akik SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ és hasonló munkakörben vagy hasonló területen szeretnének elhelyezkedni és már rendelkeznek némi számítógépes ismerettel.

Tanfolyam jellege: közép szintű képzés

A képzés helyszíne: 1089 Budapest, Vajda Péter utca 10/A.
A képzés megkezdésének szükséges feltétele: Tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

Szakmai követelménymodulok, azaz ezeket a tantárgyi modulokat fogják tanulni:
•1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok
•1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban
•1866-06 Idősgondozási feladatok
•1867-06 Az idősellátás adminisztrációja
• Gyakorlati oktatás

A gyakorlati oktatás valamelyik szociális ellátórendszer intézményeiben történik. A szociális gondozó és ápoló tanfolyamon résztvevők számára konkrét gyakorlati helyet tudunk biztosítani.
Szakmai vizsgára bocsátás feltételei, azaz akkor mehet OKJ vizsgára, ha
•modulzáró vizsgák (az iskolában) eredményes letétele

Kérjük, beiratkozáskor hozza magával:
•személyi igazolványát és lakcímkártyáját,
•legmagasabb végzettségét igazoló bizonyítványát, valamint a
•kezdő részletet.

Az SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ főbb munkaterületei, azaz ezeket a munkákat tudja elvégezni a tanfolyam után:
•A szociális gondozó és ápoló végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat
•A szociális gondozó és ápoló felméri a fogyatékos ember sajátos szükségleteit
•A szociális gondozó és ápoló fogyatékos emberek körében szociális gondozást végez
•A szociális gondozó és ápoló vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját
•A szociális gondozó és ápoló felméri az idős emberek sajátos szükségleteit
•A szociális gondozó és ápoló idős emberek körében szociális gondozást végez
•A szociális gondozó és ápoló végzi az idősellátás adminisztrációját

A SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ tanfolyam bizonyítványának minősítése: A SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ tanfolyam államilag elismert emelt szintű szakmai OKJ-s képzettséget tanúsító bizonyítványt ad.

A SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ képzés elvégzése után, igény szerint, többnyelvű nemzetközi EUROPASS bizonyítványt állítunk ki.

További információk: Barhács Oktató – és Vizsgaközpont 1089 Budapest Vajda Péter u. 10/a.
Telefon/fax: 061 215 7041 vagy Telefon: 061 216 4658
mail: erdeklodes@barhacs.hu
web: www.barhacs.hu

 

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ  OKJ képzésünk teljes Képzési Programja ügyfélszolgálatunkon megtekinthető.

Tanfolyamra jelentkezési lap
Jelentkezési lap komplex OKJ vizsgára
vizsgabejelento
Jelentkezési lap gépkezelői vizsgára
Jelentkezési lap növényvédelmi szaktechnikus OKJ tanfolyamra
Teljes vizsgalista
Barhács Oktató és Vizsgaközpont Budapesten, a VIII. Vajda Péter utca 10/a. számú épületben helyezkedik el. Az oktatást hét tanterem, négy iroda, és szerverközpont szolgálja ki, melyek a képzéshez szükséges teljes körű feltételekkel rendelkeznek. Iskolánkban tizenkét főállású oktató, munkatárs dolgozik, illetve óraadóként vagy alvállalkozóként mintegy negyven fő végez oktatói munkát. Az oktatók egyetemi vagy főiskolai végzettségűek, többségük a felsőfokú szakmai végzettségük mellett pedagógiai végzettséggel, valamint szakértői minősítéssel rendelkezik. Több olyan oktatót is foglalkoztatunk, akik az adott képesítés szabályzatát, követelményrendszerét, valamint tankönyvét és jegyzetét készítették el, továbbá OKJ-s és hatósági vizsgákon elnöki, illetve kamarai vizsgabiztosi feladatokat látnak el. Két fő ‘Felnőttképzési minőségirányítási szakauditor’ oklevelet szerzett.