Gépkezelő képzés, vizsgáztatás

A Barhács és Társa Kft. az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet alapján szervezett gépkezelői szaktanfolyami képzésekre és a hatósági vizsgáztatások alapján megállapított,

Gépkezelői jogosítvány alapján kezelhető gépek típusai (pdf):

A Barhács Oktatóközpont által szervezett gépkezelői képzések géptípusai

Gépkezelői képzés és hatósági vizsga árai:

 • 1 géptípusra, előképzettség nélkül: 90.000 Ft/fő
  pl.: nincs OKJ-s végzettsége, gépkezelői jogosítványa
 • 1 géptípusra, részleges felmentéssel az elméleti képzés és elméleti vizsga alól: 58.000 Ft/fő
  pl.: van targoncavezető végzettsége, de emelőgépkezelőre jelentkezik az általános elméleti képzés és vizsga alól felmentésben részesül, csak szakirányú gépspecifikus elméleti ismereteket tanul
 • 1 géptípusra, teljes felmentéssel az elméleti képzés és elméleti vizsga alól: 40.000 Ft/fő
  pl.: van emelőgépkezelői végzettsége, emelőgépkezelő képzésre jön, a teljes elméleti képzés alól felmentést kap
 • További géptípus képzése +hatósági vizsga: 20.000 Ft/fő

A képzés elméleti és gyakorlati oktatási részből áll, amelyet a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott tartalommal, az alábbiak szerint kell oktatni:

 1. az elméleti oktatási rész keretében:
  a) általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismereteket,
  b) általános üzemeltetési és technológiai ismereteket és
  c) szakirányú gépspecifikus ismereteket,
 2. a gyakorlati oktatási rész keretében
  a) gépkezelési gyakorlatot és
  b) munka- és balesetvédelmi ismereteket.

Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, mentesül az 1) pont a) és b) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól.

A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó, az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett könnyű- vagy nehézgépkezelői vagy az Országos Képzési Jegyzékben foglalt építő- és anyagmozgató szakképesítéssel rendelkezik.

A képzésben való részvételhez szükséges:

 1. jelentkező által aláírt, kitöltött jelentkezési lap
 2. személyazonosító igazolvány és lakcímkártya fénymásolata (mindkét oldal)
 3. foglalkozás-egészségügyi vagy munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolás
 4. ha van: OKJ-s bizonyítvány (könnyűgépkezelő, nehézgépkezelő, építő- és anyagmozgatógép kezelő)
 5. ha van: gépkezelő jogosítvány

Letölthető dokumentumok: