Vadászvizsga felkészítő tanfolyam

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002703
Tanfolyamszervezői határozat iktatószáma: VgF/1-4/2023.

A gyakorlati (lövészeti) és az ezt követő elméleti (írásbeli és szóbeli) részből álló vizsgákat az Országos Magyar Vadászkamara megyei területi szervezetei rendezik. A vizsgadíjat az állandó lakcím szerinti vadászkamarának kell közvetlenül fizetni. A tanfolyamdíjat pedig a Képzőintézménynek.

A képzés oktatásának elméleti helyszínei:

 • 1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/A – Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
 • 2721 Pilis, Luther tér 14 – A2 Stúdió Felnőttképzési Intézmény

A képzés gyakorlati oktatásának helyszíne: Galgamácsa – Bányavölgyi Vadászlőtér

A  vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról szóló 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet rendelkezik.

A 100 órás vadásztanfolyamunk elvégzése esetén, sikeres Állami Vadászvizsgát tehet. Tanfolyamunk 70 órás elméleti és 30 órás gyakorlati oktatásból áll.

Letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap (pdf)

Tematika (pdf)

A vadásztanfolyam törvény által előírt kötelező elemei

 • Szervezett lőtéri gyakorlati nap
 • Nagy kaliberű golyós lőszer, korong/agyaggalamb, sörétes lőszer, fegyverhasználat gyakorlati oktatás
 • Lőtéri gyakorlati oktatás
 • Elsősegély-nyújtás gyakorlati képzést.
 • Vadászterületen zajló gyakorlati oktatás

A vadász vizsga előkészítő tanfolyam fontosabb ismeretei

A vonatkozó jogszabály 4. sz. melléklete alapján:
 • a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei;
 •  fegyverismeret és ballisztika, a vadászlőfegyver biztonságos kezelésének ismerete;
 • a balesetvédelemmel, lőtt sérülések ellátásával és elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek;
 • az emberre fokozott veszélyt jelentő vadbetegségekkel, a lőtt vad kezelésével, a vadhús felhasználásával és higiéniájával kapcsolatos ismeretek;
 • a vadállományt fenyegető járványos vagy nagy gazdasági kárral járó állatbetegségekkel és az ellenük való védekezés alapvető járványvédelmi ismeretei;
 • a vadászható emlős és madárfajok, a velük összetéveszthető védett fajok ismerete;
 • a vadászati módokkal, eszközökkel és vadászkutyafajták használatával kapcsolatos tudnivalók;
 • a vadgazdálkodási ismeretek;
 •  a vadgazdálkodási berendezések ismerete;
 • a trófeabírálat;
 • a természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezései, illetve az ahhoz kapcsolódó gyakorlati feladatok;
 • a vadászati hagyományok és vadászati kultúra;
 • a vadászati igazgatás rendszere, hazai és nemzetközi vadászati szervezetek, a vadászati jog legfontosabb rendelkezéseinek ismerete;
 • a jogszabálysértések szankciórendszerének kapcsolatos elméleti ismeretek.

Röviden a vizsgáról

A vadászvizsga díja 25 000 Ft, amelyet a Vadászkamara lakóhely szerinti területi szervezete részére kell megfizetni. A vizsgázó a vizsgán igazolja a vizsgadíj befizetését. A befizetett vizsgadíj a megjelölt vizsgán való részvételre jogosít.

A vadászvizsga bizottság 3 főből áll, elnöke az OMVK területi szervezetének titkára, tagjai az illetékes vadászati hatóság képviselője, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt személy. A vadászvizsga bizottság tagja, elnöke csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet.

A vadászvizsga nem nyilvános vizsga, a vizsgázókon kívül csak a vizsgabizottság tagjai, elnöke, illetve a vizsga lebonyolításához szükséges technikai személyzet, valamint a vadászvizsga lebonyolításának ellenőrzését végzők lehetnek jelen.

A vadászvizsga elméleti részét kizárólag a három főből álló vizsgabizottság előtt lehet letenni.

A vizsga eredményéről a bizottság szótöbbséggel határoz.

Mely részekből áll a vizsga:

A vizsga gyakorlati és elméleti részekből áll.

 • gyakorlati vizsga
  • biztonságos fegyverkezelés és használat ellenőrzése
  • lőgyakorlat (sörétes és golyós fegyverrel)
 • elméleti vizsga
  • írásbeli tesztvizsga
  • vadászati idényekre vonatkozó tudásanyag ellenőrzése
  • faj- és trófea felismerés és minősítés (képekről)
  • szóbeli vizsga

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése nem bemeneti feltétele a képzésnek, és iskolai végzettséget igazoló dokumentum sem szükséges. A vadászvizsgát jelenleg bárki leteheti, aki elmúlt 17 éves, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik, előzőleg végigjárta a felkészítő tanfolyamot és elsajátította a gyakorlati valamint elméleti ismereteket.

Aki megfelelt az írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgán is, utána szükséges a vadászjegy kiváltása a vizsgabizonyítvánnyal, az orvosi alkalmassági igazolás elvégzése, majd mindezek birtokában a fegyver megszerzésére vonatkozó, rendőrségi engedély megigénylése. Ha ez megérkezett, az új fegyver átvétele, regisztrációja.

Tematika

Elméleti óraszám összesen (70 óra)

Tantárgy: A vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei (2 óra)

Témakörök:

 • A 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
 • Személyi feltételek
 • Szükséges dokumentumok és érvényességük:
  • vadászjegy, fegyvertartási engedély, egyéni lőjegyzék, vadász-felelősségbiztosítás
  • egyéni vadászati napló, nagyvad azonosító jel, társas vadászati napló
Tantárgy: Elsősegélynyújtás (2 óra)

Témakörök:

 • A baleset fogalma.
 • A vadászati balesetek megelőzésének általános szabályai.
 • A vadászati balesetek megelőzésének szabályai egyéni és társas vadászaton.
Tantárgy: Fegyverismeret és ballisztika, a vadászlőfegyver biztonságos kezelése (6 óra)

Témakörök:

 • A mai kor sörétes és golyós vadászfegyverei
 • A sörétes és golyós vadásztöltény
 • Ballisztika
 • Optikai eszközök
 • A vadászfegyverek tisztítása, karbantartása
Tantárgy: Vadászható és fontosabb védett állatfajok (madarak és emlősök)(16 óra)

Témakörök:

 • Madarak és emlősök anatómiája
 • A madarak részletes ismertetése: vadászható és védett madárfajok
 • Az emlősök részletes ismertetése: vadászható és védett emlősfajok
 • Legfontosabb vadfajaink viselkedése és vadászata (Fajfelismerés és vadászati idények)
Tantárgy: Vadegészségügyi ismeretek (6 óra)

Témakörök:

 • A szárnyasvad betegségei
 • A mezei nyúl fontosabb betegségei
 • A csülkös vad fontosabb betegségei
 • Mérgezések
 • Fontosabb zoonózisok
 • Az elejtett vad és a vadhús kezelése, vizsgálata
Tantárgy: A vadászat gyakorlata (12 óra)

Témakörök:

 • Egyéni és társas vadászati módok
 • Társas vadászatok résztvevői
 • A társas vadászatok rendezése és levezetése
 • A lőtt vad kezelése
Tantárgy: Vadgazdálkodási ismeretek (10 óra)

Témakörök:

 • Nagyvadgazdálkodás
 • Apróvad-gazdálkodás
 • Zárttéri vadgazdálkodás
 • Élővad – befogás, kezelés és telepítés
 • Szőrmés és szárnyas kártevők gyérítése.
 • A vadgazdálkodás létesítményei
 • A vadgazdálkodás tervezése
Tantárgy: Trófeabírálat (6 óra)

Témakörök:

 • A hazai vadfajok trófeáinak bírálati képlete és a mérés kivitelezése
 • Hibás képzésű és szépséghibás trófeák
 • Szerzett, maradandó, elmúló tulajdonságok
 • Öröklődő tulajdonságok
 • Lőhetőség megállapítása
Tantárgy: Kynológiai ismeretek (4 óra)

Témakörök:

 • A vadászkutyák használatának jelentősége
 • Vadászkutyafajta – ismeret
 • A kutya tartása, etetése, ápolása, egészségügye
Tantárgy: Természetvédelem és vadászat (2 óra)

Témakörök:

 • A természetvédelem célja és feladatai
 • A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolatrendszere.
 • Nemzetközi természetvédelmi egyezmények: (Ramsari, Washingtoni, Berni, Bonni, Riói)
 • A ragadozókérdés megítélése
 • A külföldön zsákmányolt trófeák behozatalára és védett trófeák, preparátumok tartására vonatkozó szabályozás
Tantárgy: Vadászetika és vadászetikett (4 óra)

Témakörök:

 • A vadászati kultúra fogalma részei
 • Etikai Kódex (OMVV).
 • Vadászati szokások, hagyományok: teríték, töretek. vadászavatás, öltözködés, szakmai nyelv, kürtjelek,
 • Etikai normák a vadászaton.
 • Vadászati szépirodalom, festészet, költészet, szaksajtó, természetfotózás és filmezés.

Gyakorlat (30 óra)

Tantárgy: Elsősegélynyújtás (2 óra)

Témakörök:

 • Lőtt sérülések ellátása, vérzéscsillapítás, újraélesztés
Tantárgy: Fegyverismeret és ballisztika, a vadászlőfegyver biztonságos kezelése (20 óra)

Témakörök:

Kötelező lőgyakorlat:

 • Lőgyakorlat sörétes lőfegyverrel skeet és trap pályán
 • Lőgyakorlat kisgolyós (0,22 cal.) és nagygolyós céltávcsöves lőfegyverrel
Tantárgy: A vadászat gyakorlata (8 óra)

Témakörök:

 • Nagyvadas vadászterület vadászati berendezéseinek terepi bemutatása, nagyvad társasvadászat modellezése, baleset megelőzés fontosságának hangsúlyozása. (4 óra)
 • Apróvadas vadászterület vadászati berendezéseinek terepi bemutatása, apróvad társasvadászati módok modellezése, hangsúlyozva az apróvad vadászat baleset-megelőzését. (4 óra)
Témakörök óraszámai tervezve:
TantárgyakElméletGyakorlatÖsszes óraszám
A vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei22
Elsősegélynyújtás224
Fegyverismeret és ballisztika, a vadászlőfegyver biztonságos kezelése62026
Vadászható és fontosabb védett állatfajok1616
Vadegészségügyi ismeretek66
A vadászat gyakorlata12820
Vadgazdálkodási ismeretek1010
Trófeabírálat66
Kynológia44
Természetvédelem és vadászat22
Vadászetika és vadászetikett44
Összesen:7030100